Wiosenne Malowanie Intuicyjne

Wiosenne Malowanie Intuicyjne w kobiecym kręgu

warsztat 5 godzin, termin wkrótce...

Maj

Zapraszam na warsztat malowania intuicyjnego w kobiecej przestrzeni, szczegóły wkrótce…