Metoda Vedic Art

Słowo Vedic pochodzi od słowa Veda istniejącego w sanskrycie, starożytnym języku hinduskim. Słowo to oznacza mądrość i wiedzę. A Wedy to księgi filozoficzne zawierające mantry i mądrości spisane przez joginów i mędrców żyjących wiele tysięcy lat temu.
Fundamentalnym założeniem Vedic Art jest przesłanie, że my wszyscy posiadamy w sobie wyjątkową moc twórczą i wiedzę wewnętrzną jak żyć i kreować już od dnia narodzin.
Malowanie jest ważnym narzędziem, służącym do rozwinięcia tych zasobów tak aby mogły one zostać użyte w świadomy i konkretny sposób w życiu i sztuce.
Zasady i ćwiczenia kreatywne mają za zadanie otworzyć „wewnętrzne patrzenie”.
W trakcie kursu otrzymujemy narzędzia do eksploracji naszej wewnętrznej kreatywności i jej ekspresji. Często podczas malowania zaczynamy doświadczać uczucia jedności między nami a sztuką, tym co tworzymy. Często zatracamy poczucie miejsca i czasu.
Metoda Vedic Art pomaga znaleźć swój własny sposób wyrazu. Chodzi tu o wolność artystyczną, kreatywny proces, wyrażenia wewnętrznej prawdy.
Vedic Art uważa, że kreatywność raz rozbudzona, przenika pozostałe dziedziny życia, przejawia się w podejmowanych decyzjach, samorealizacji, pomysłowości.
Rozwijamy nasz potencjał umysłowy, rozwijamy kreatywność i intelekt. Dzięki większej kreatywności i efektywności w życiu zawodowym, robimy mniej a osiągamy więcej.
Vedic Art skupia się na rozbudzeniu prawej półkuli mózgowej odpowiadającej za rozwój intuicji.
Malowanie intuicyjne Vedic Art jest dla każdego, nie trzeba mieć doświadczenia w malowaniu. W tej metodzie chodzi o wolność twórczą, spontaniczność i intuicję.